تولید ارگانیک محصول گوجه فرنگی مشکی برای اولین بار توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان،  تولید ارگانیک محصول گوجه فرنگی مشکی برای اولین بار توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی شیروان انجام شد که در تولید این محصول بجای استفاده از سموم شیمیایی از روش بیولوژیک (حشره شکارگر ماکرولوفوس)، برای مبارزه با آفت مینوز استفاده گردید.
گوجه فرنگی مشکی با دارا بودن میزان بالایی از آنتی اکسیدان در پیشگیری از انواع سرطان و سایر بیماری ها بسیار موثر است.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان