دیدار ریاست و اعضای محترم هیئت علمی با امام جمعه معزز شهرستان شیروان جناب آقای دکتر تکمیلی بمناسبت هفته معلم