بازدید جناب آقای دکتر عمو عابدینی معاون محترم آموزشی وزارت عتف با همراهی جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشکده کشاورزی از باغ نمونه شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان ،  جناب آقای دکتر عمو عابدینی معاون محترم آموزشی وزارت عتف با همراهی جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشکده کشاورزی از باغ نمونه سیب آقای مکتبدار صبح روز چهار شنبه ۳۱ خردادماه سال 1402 بازدید کردند.