افتتاح سیستم آبیاری تحت فشار مزرعه ۱۲۰ هکتاری دانشکده کشاورزی شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده،  همزمان با هفته دولت، سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۱۲۰ هکتار از مزارع دانشکده کشاورزی با حضور دکتر ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی- مهندس فخرموحد، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان شمالی- دکتر جدی، نماینده مردم شریف شیروان در مجلس_ مهندس محمد زاده، مدیرکل جهادکشاورزی استان و سایر مسئولین استان و شهرستان در روز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ افتتاح گردید.