دستاوردی ارزشمند برای دانشکده کشاورزی شیروان

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، پیرو رایزنی ها و پیگیری های مستمر دانشکده، دانشگاه و به ویژه جناب آقای دکتر جدی نماینده محترم مردم شریف شیروان درمجلس شورای اسلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأسیس ۲ رشته : مهندسی گیاهپزشکی، علوم و مهندسی باغبانی درمقطع کارشناسی پیوسته و دوره روزانه هریک به ظرفیت ۲۰ نفر از مهرماه ۱۴۰۲ موافقت گردید.