حضور همکاران دانشکده کشاورزی شیروان در راه پیمایی یوم الله 13 آبان

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، همکاران دانشکده همگام با آحاد مردم و سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی، با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل در راه‌پیمایی یوم‌الله 13 آبان شرکت کرده و بار دیگر بر آزادی‌خواهی و اعلام انزجار از استکبار جهانی و ایادی آن‌ها تاکید کردند.