Home Archive by category دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، دوره مقدماتی امداد و نجات هال احمربه مدت 22 ساعت ویژه کارکنان دانشکده با مدرسی آقای کاظمی پرسنل هلال احمر شهرستان شیروان برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده،این جلسه روز سه شنبه 29 آذر ماه 1401 برگزار گردید که تکمیل زیرگذر برای تردد ایمن دانشجویان و خودروها توسط اداره راهداری شهرستان مورد تصویب قرار گرفت و همچنین در شورای ترافیک، مقرر شد که در صدور مجوز تردد خط واحدهای شهرداری خارج از محدوده شهر و به محل دانشکده مساعدت گردد.