ضمن تبریک قبولی شما در مجتمع آموزش عالی شیروان، شرایط و راهنمای ثبت نام جهت پذیرش دوره کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) ، دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و دوره کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد، دانشجویان گرامی جهت ثبت نام بر روی گزینه مورد نظر کلیک نموده تا شرایط و مدارک مورد نظر را مشاهده نمایند.

دانشجویان گرامی بعد از ارسال مدارک جهت صحت دریافت مشخصات شما توسط دانشگاه، در وقت اداری با شماره 05836353660 داخلی آقای احمدی تماس گرفته شود.